image banner
1800 1260 - 1800 1261
VNPT eGov 2.0 - Quận phường điện tử

No title...
QUẬN, PHƯỜNG ĐIỆN TỬ
Đáp ứng công tác quản lý, nghiệp vụ tại Phường, Quận trong định hướng Chính Phủ Điện Tử

 

 

Giới thiệu

Nằm trong hệ sinh thái VNPT eGov 2.0, Hệ thống quận phường điện tử đáp ứng mục tiêu chung trong Chính Phủ điện tử.

 

Anh-tin-bai

Các điểm nổi bật của mô hình triển khai

  • ·         Mô hình triển khai tập trung, hệ thống quản lý quy trình thống nhất cả 2 cấp Phường/Quận

   ·         Cung cấp cổng thông tin tích hợp dịch vụ công trực tuyến cho người dân/doanh nghiệp

   ·         Hệ thống xác thực tập trung và được xác thực chính xác đối tượng sử dụng

   ·         Đảm bảo tính liên thông thủ tục hành chính các cấp Quận/Huyện và có thể tới Sở

   ·         Sử dụng chung CSDL, chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ giữa các cơ quan hành chính các cấp toàn TP

   ·         Ứng dụng tích hợp hỗ trợ xử lý nghiệp vụ với quy trình thụ lý hồ sơ đối với các ứng dụng

 

 

Kết nối