Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu

Tổ hợp giải pháp chứng thực điện tử của VNPT  giúp bảo đảm tính bảo mật các thông tin trao đổi của doanh nghiệp, tổ chức trên môi trường Internet.

Đáp ứng tốt các yêu cầu trong lĩnh vực: Hải quan, Thuế, Giao dịch trực tuyến, Chính phủ điện tử...

1800 1260 - 1800 1261
Giới thiệu

Dịch vụ Tư vấn, thiết kế An toàn thông tin cung cấp cho khách hàng mô hình kiến trúc An toàn thông tin tổng thể trên toàn bộ các khía cạnh bao gồm đề xuất mô hình tổ chức nhân sự, chuẩn hóa hệ thống quy trình chính sách, bổ sung các cơ chế bảo mật và định hướng phát triển đảm bảo an toàn thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp.

Quy trình cung cấp dịch vụ

Phương pháp của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về các yêu cầu chi tiết của khách hàng. Chúng tôi sẽ phân tích, xác định rõ môi trường an ninh mạng hiện tại của khách hàng để đưa ra các giải pháp thiết yếu dựa trên nhu cầu phát triển của khách hàng trong tương lai.

Quá trình và phương pháp tiếp cận đề xuất đã nêu trên được thể hiện ở hình dưới đây:

 

Quy trình tư vấn, thiết kế, quy hoạch ATTT