Truy cập nội dung luôn

DỊCH VỤ TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN

 

I.GIỚI THIỆU

Tư vấn, thiết kế an toàn thông tin là dịch vụ cung cấp cho khách hàng mô hình kiến trúc ATTT tổng thể trên toàn bộ các khía cạnh bao gồm đề xuất mô hình tổ chức nhân sự, chuẩn hóa hệ thống quy trình chính sách, bổ sung các cơ chế bảo mật và định hướng phát triển đảm bảo an toàn thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp.

 

Với việc sử dụng dịch vụ tư vấn, thiết kế an toàn thông tin của chúng tôi, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được tư vấn kế hoạch và các đề xuất triển khai phù hợp với hiện trạng đặc thù nhằm nâng cao năng lực, tiết kiệm thời gian cũng như tối ưu chi phí dành cho công tác đảm bảo an toàn thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp của khách hàng.

II.QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Phương pháp của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về các yêu cầu chi tiết của khách hàng. Chúng tôi sẽ phân tích, xác định rõ môi trường an ninh mạng hiện tại của khách hàng để đưa ra các giải pháp thiết yếu dựa trên nhu cầu phát triển của khách hàng trong tương lai.

Quá trình và phương pháp tiếp cận đề xuất đã nêu trên được thể hiện ở hình dưới đây:

Quy trình tư vấn, thiết kế, quy hoạch ATTT

Quy trình tư vấn, thiết kế, quy hoạch ATTT

Mục tiêu cho từng giai đoạn:

STT

Giai đoạn

Mục tiêu đạt được

1

Phân tích yêu cầu

Hạ tầng kỹ thuật An toàn thông tin sẽ được đầu tư phù hợp và phục vụ chiến lược hoạt động của tổ chức / doanh nghiệp trong 5 năm tới.

2

Phân tích hiện trạng

Thực hiện phân tích chi tiết tình trạng hiện tại cơ sở hạ tầng, tổ chức, nhân sự, các chính sách liên quan, …

3

Quy hoạch

Thiết lập chi tiết kế hoạch xây dựng “Quy hoạch tổng thể” trên kết quả.

4

Báo cáo, đánh giá

Chia sẻ kế hoạch thiết kế “Quy hoạch tổng thể” để xem xét và hoàn thiện bản tư vấn tổng thể. Kế hoạch đầu tư, phát triển theo từng giai đoạn.

 

1.Phân tích yêu cầu

 • Yêu cầu về quy mô, định hướng phát triển dài hạn của hệ thống An toàn an ninh thông tin;
 • Yêu cầu về cơ sở hạ tầng, vật chất;
 • Yêu cầu các giải pháp, thiết bị, dịch vụ bảo mật, an toàn, an ninh thông tin;
 • Yêu cầu về nguồn nhân lực An toàn an ninh thông tin;
 • Yêu cầu về chính sách An toàn an ninh thông tin.

2.Phân tích hiện trạng

 • Cơ sở hạ tầng, vật chất hiện tại;
 • Các giải pháp, thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin;
 • Số lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên và chính sách của tổ chức;
 • Vẽ sơ đồ hệ thống mạng, hệ thống máy chủ và các dịch vụ hiện tại;
 • Phân tích các mối đe dọa vật lý đối với hệ thống (xâm nhập vật lý, lửa, nước, điện);
 • Phân tích, dò quét các lỗ hổng, mối đe dọa bảo mật, an toàn an ninh thông tin;
 • Thực hiện kiểm tra xâm nhập, tấn công (Audit, Penetration test) hệ thống mạng, máy chủ, dịch vụ từ cả bên trong và bên ngoài;
 • Nội dung ATTT sẽ được phân tích theo nhóm: Application Security, System/Endpoint Security, Network Security, Database security, Security Testing and Code Validation, Security Management, Virtualization security, Cloud security, Physical security, Application control, Security Operation, Security Governance, Security devices.

3.Quy hoạch

 • Quy hoạch phát triển hạ tầng/dịch vụ An toàn thông tin, giám sát an ninh mạng;
 • Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực An toàn thông tin;
 • Quy hoạch phát triển chính sách an toàn thông tin;
 • Đưa ra các hướng dẫn, chương trình hành động, các giải pháp và nhóm giải pháp;
 • Phương án đầu tư, lộ trình triển khai;
 • Dự kiến kết quả đạt được của từng giai đoạn;
 • Đưa ra chiến lược và lộ trình triển khai cũng như định hướng tầm nhìn dài hạn.

4.Báo cáo, đánh giá

 • Làm việc với chủ đầu tư và các bên liên quan, thu thập ý kiến đánh giá từ chủ đầu tư và các bên liên quan, thống nhất các nội dung quy hoạch;
 • Rà soát lại các nội dung một cách cụ thêm chi tiết với các bên tham gia, tránh các sai sót về mặt thông tin, số liệu;
 • Thống nhất quy chuẩn báo cáo;
 • Hoàn tất nội dung báo cáo;
 • In ấn, xuất bản nội dung theo yêu cầu.

 

III.KINH NGHIỆM THỰC HIỆN

VNPT đã thực hiện tư vấn, quy hoạch kiến trúc ATTT tổng thể cho các tỉnh, thành phố sau:

 • Quảng Nam
 • Sơn La
 • Quảng Bình
 • An Giang
1800 1260 - 1800 1261