image banner
1800 1260 - 1800 1261
GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

  • - Con người là chìa khóa
  • - Khách hàng là trung tâm
  • - Sáng tạo không ngừng
  • - Đối tác đáng tin cậy

LĨNH VỰC KINH DOANH

Tổ chức nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin để cung cấp cho nội bộ VNPT và khách hàng bên ngoài VNPT;

Đầu tư, phát triển, quản lý tài sản các hệ thống, nền tảng công nghệ thông tin; vận hành khai thác hệ thống điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các sản phẩm và các dịch vụ công nghệ thông tin của VNPT cung cấp cho khách hàng

Trong mô hình của Công ty VNPT-IT gồm: Ban Tổng giám đốc, Văn phòng các Ban chức năng cùng các Trung tâm trực thuộc và các Trung tâm tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Tiền Giang. Các Trung tâm này là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty.

Là một trong những Đơn vị chủ chốt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT-IT luôn phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ về mọi mặt để trở thành thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần đưa VNPT đạt mục tiêu trở thành Tập đoàn Viễn thông - CNTT hàng đầu quốc gia, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực Viễn thông và CNTT Việt Nam.

BAN LÃNH ĐẠO

Anh-tin-bai
Ông Phạm Huy Hoàng
Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT
Anh-tin-bai
Ông Nguyễn Minh Luân
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT
Anh-tin-bai
Ông Hà Thái Bảo
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT
Anh-tin-bai
Ông Phạm Hùng Thắng
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT
Anh-tin-bai
Ông Lê Xuân Sơn
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT
Anh-tin-bai
Ông Nguyễn Đức Kiên
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT

Kết nối