image banner
1800 1260 - 1800 1261
Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
Lượt xem: 120

anh tin bai
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở.

k2.JPG
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh có 91 tổ chức cơ sở đảng (45 đảng bộ cơ sở và 46 chi bộ cơ sở) với trên 5.100 đảng viên. Đến thời điểm này, Đảng bộ Khối có 85 chi bộ, đảng bộ cơ sở (42 chi bộ cơ sở và 43 đảng bộ cơ sở), với tổng số 5.413 đảng viên.

k3.JPG
Đồng chí Đặng Đình Chung, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp uỷ cơ sở đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện hoàn thành đảm bảo tiến độ các mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội đề ra cũng như nhiệm vụ chính trị được tỉnh và các bộ, ngành trung ương giao.

Đến tháng 5/2023, trong 10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 4 chỉ tiêu vượt nghị quyết; 4 chỉ tiêu đạt nghị quyết; 1 chỉ tiêu đạt 94,8%; 1 chỉ tiêu đạt 94%.

k4.JPG
Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác; tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tốt ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

k6.JPG
k5.JPG
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Việc củng cố xây dựng tổ chức đảng được quan tâm thường xuyên; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, có nhiều đổi mới; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 5/2023, cấp ủy các cấp kiểm tra 128 tổ chức đảng và 551 đảng viên; giám sát chuyên đề 135 tổ chức đảng và 775 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 196 tổ chức đảng và 9 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 140 tổ chức đảng và 181 đảng viên.

Các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, củng cố kiện toàn về tổ chức, cán bộ; phong trào phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu; nội dung, phương thức có nhiều đổi mới, tập hợp được đông đoàn viên, hội viên tham gia, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung, góp ý vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khối; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đạt được thời gian qua; đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

k7.JPG
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm, nâng cao vị thế, vị trí, vai trò lãnh đạo ngang tầm với nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Muốn làm được điều đó đòi hỏi Đảng bộ Khối phải có cách làm đột phá, sáng tạo, sâu sát, phù hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy; đề cao kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò của người đứng đầu. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của tỉnh.

Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng; nâng cao vai trò, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Đối với công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh sai phạm.

Theo LCĐT

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối