image banner
1800 1260 - 1800 1261
Ngày thứ Bảy ra quân tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Lượt xem: 123

Quang cảnh chương trình

Chương trình có sự tham dự của hơn 200 người dân và đoàn viên các đơn vị. Tại chương trình, các đơn vị đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các sản phẩm ứng dụng số như hướng dẫn cài đặt ứng dụng căn cước công dân điện tử VneID; ứng dụng phòng cháy chữa cháy 114; cài đặt chữ ký số cá nhân điện tử VNPT - CA; cài đặt ứng dụng theo dõi chỉ số đồng hồ và thanh toán tiền sử dụng nước sạch; tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và phòng chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên và người dân…


 Tuyên truyền phòng, chống ma túy.

 

 Hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy.

  

   

Cán bộ, ĐVTN hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử các mức độ, cài đặt ứng dụng theo dõi chỉ số sử dụng nước sạch và chữ ký số cá nhân.

Ngày thứ Bảy ra quân tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân năm 2023 là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch Hành quân xanh năm 2023. Qua đó đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” và phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ và Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 17/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối