image banner
1800 1260 - 1800 1261
Công đoàn Viên chức tỉnh: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023
Lượt xem: 196
anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Thu Phương, Chủ tịch CĐVC tỉnh khai mạc hội nghị

Trong thời gian 01 ngày, các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở, công tác thi đua khen thưởng; công tác nữ công, ban nữ công công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở, nội dung, trình tự, hồ sơ của một cuộc kiểm tra, giám sát của CĐCS;c tác tài chính công đoàn, chế độ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở, hướng dẫn ghi sổ lập báo cáo,…theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

anh tin bai
Các đại biểu tham gia tập huấn
anh tin bai
Hướng dẫn một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn, Ban Chấp hành CĐCS, công tác thi đua khen thưởng, công tác nữ công
anh tin bai
 hướng dẫn  một số nội dung về công tác tài chính công đoàn

Việc tập huấn công tác công đoàn nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ CĐCS mới được kiện toàn sau đại hội, giúp những cán bộ lần đầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra, Trưởng Ban nữ công (cán bộ làm công tác nữ công), kế toán Công đoàn cơ sở có được kiến thức, cẩm nang về hoạt động công đoàn từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong tình hình mới./.

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối