image banner
1800 1260 - 1800 1261
Công đoàn viên chức tỉnh: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028
Lượt xem: 136
anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tổ chức căn cứ theo Ch­ương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 24/KH-CĐVC ngày 01/07/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 2028; Hướng dẫn số 99/HD-LĐLĐ ngày 29/7/20222 về hướng dẫn công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Đức – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh; các đồng chí Chủ tịch công đoàn của 56 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu (bằng phiếu kín) đã được hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Khoá VI, nhiệm kỳ 2017-2022 xem xét, giới thiệu tại Bước 1 (sau khi Công đoàn Viên chức tỉnh đã làm quy trình 5 bước lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, UBKT). Đây là một bước quan trọng trong quy trình nhân sự đại hội, giúp Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy định về cơ cấu và số lượng./.

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối