image banner
1800 1260 - 1800 1261
Toàn quốc có 25.525 mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác
Lượt xem: 95

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh…

Hội nghị trực tuyến đến 4.487 điểm cầu trong cả nước với trên 2 vạn đại biểu tham dự.

1410.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trong cả nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm.

Nét mới là có sự xác định nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc học tập và làm theo Bác đã gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề dư luận quan tâm được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời…

Tính đến tháng 4/2023 toàn quốc đã có 25.525 mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác.

1428.jpg
Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại Lào Cai, việc thể chế hóa tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã được triển khai kịp thời bằng hệ thống văn bản đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, nhằm đưa việc học và làm theo Bác đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, linh hoạt và có cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.

 

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01, toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng, ghi danh 12.651 tập thể, cá nhân điển hình; trong đó, cấp tỉnh 38 điển hình, cấp huyện 4.403 điển hình, cấp xã 8.570 điển hình. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc cam kết trách nhiệm nêu gương, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là những hạn chế, khuyết điểm đã được cơ quan, chi bộ chỉ ra để tập trung tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục.

Từ năm 2021 đến năm 2023, toàn đảng bộ tỉnh có trên 142.590 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm, trong đó có 46.123 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Đặc biệt, năm 2023, Tỉnh ủy đã có quy định mới về đăng ký cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo hướng hạn chế, khuyết điểm ở đâu, tập trung tu dưỡng, khắc phục ở đó.

1424.jpg
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương quan tâm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nghiêm túc, ráo riết; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác, nhấn mạnh tinh thần nêu gương, tự giác; xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và phương thức công tác tuyên truyền, đẩy mạnh, nhân rộng điển hình để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu, đi cùng, gắn kết và tiến hành đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ cơ sở.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ sau Đại hội XIII của Đảng, với quyết tâm chính trị cao trong triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội, tác động sâu sắc vào tình cảm của mỗi người, khơi dậy những yếu tố tích cực, bản chất tốt đẹp, tích cực đấu tranh có hiệu quả với những mặt còn hạn chế, vì sự vững mạnh của Đảng, sự trường tồn của dân tộc, sự ấm no, tự do, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam.

BBT

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối