image banner
1800 1260 - 1800 1261
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Lượt xem: 141

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư (Ban Chỉ đạo); Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.jpg
Quang cảnh hội nghị.
7.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; các chuyên gia, nhà khoa học.

Về phía lãnh đạo tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

5.jpg
3.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong bày tỏ vinh dự khi địa phương được lựa chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị.

Tỉnh Lào Cai với diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp chiếm hơn 65% diện tích tự nhiên. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai luôn xác định “giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường, giữ Nhân dân, giữ biên giới” là nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt và cũng là trách nhiệm của Lào Cai đối với cả nước.

2.jpg
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13, nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được nâng cao; tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 53% (năm 2017) lên 57,7% (năm 2022); giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân 12%/năm; thu tiền dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2017 - 2022 đạt 780 tỷ đồng (đứng thứ 4 toàn quốc). Mỗi héc-ta rừng trồng sản xuất cho giá trị thu hoạch cao nhất khoảng 600 triệu đồng. Người dân đã quý rừng, cần rừng và gắn bó với rừng.

Tại hội nghị này, tỉnh Lào Cai mong muốn cùng các bộ, ngành, các địa phương trong vùng, các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận, góp ý kiến, đề xuất với Trung ương những ý tưởng mới, cách làm sáng tạo, giải pháp chiến lược trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để tài nguyên rừng trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, là nguồn sinh kế bền vững của Nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong việc thích nghi với biến đổi khí hậu, phù hợp với xu thế phát triển lâm nghiệp trên thế giới.

15.jpg
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Chỉ thị số 13 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ: Trong 5 năm qua, các địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, nhất là Chỉ thị số 13 và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ngành lâm nghiệp đã có bước phát triển khá, từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, góp phần nâng cao đời sống người dân. Diện tích rừng trồng tăng lên; diện tích rừng tự nhiên, hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học được bảo vệ tốt; độ che phủ rừng cao hơn trung bình cả nước trên 12% (đạt 54,2%), tăng 0,6% so với trước khi có Chỉ thị số 13. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phát triển khá. Các cơ chế, chính sách về phát triển lâm nghiệp từng bước được hoàn thiện.

Nhấn mạnh kết quả của hội nghị sẽ phục vụ thiết thực cho công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư, đồng chí nêu 5 nội dung trọng tâm đại biểu cần tập trung thảo luận. Đồng thời gợi ý một số nội dung đại biểu nghiên cứu đề xuất, kiến nghị cụ thể với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn tới nhằm đưa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng lên một tầm cao mới, để rừng thật sự là “vàng”, đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân khu vực có rừng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường của vùng và cả nước. Các kiến nghị nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế lâm nghiệp, kinh tế dưới tán rừng…

 

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã làm rõ những tiềm năng, thế mạnh về rừng của tỉnh và những kết quả tích cực của Lào Cai sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư.

8.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tham luận tại hội nghị.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện một số giải pháp như: Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh tích hợp, thống nhất với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch đất đai...; thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai” với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc quy chủ rừng là tổ chức; ban hành các đề án, nghị quyết về phát triển nông - lâm nghiệp; xây dựng các phương án quản lý rừng bền vững và đề án du lịch sinh thái làm cơ sở để thu hút các dự án đầu tư về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng nhằm tăng nguồn thu từ tài nguyên rừng…

10.jpg
Đại diện các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, các địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đã đánh giá về những kết quả, hạn chế và nguyên nhân khó khăn của các địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 13, đồng thời đề xuất quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đã có nhiều kiến nghị, đề xuất của các đại biểu về cơ chế, chính sách mới tạo động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ban Tổ chức, sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của Tỉnh ủy Lào Cai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển lâm nghiệp của tỉnh với Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng tình với các kiến nghị, đề xuất và nhấn mạnh một số nội dung như: Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, tình trạng di dân tự do; có cơ chế, chính sách đủ mạnh để phát triển kinh tế rừng; đẩy mạnh phát triển chế biến, thương mại gỗ và lâm sản; phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp; phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng.

Có các giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển bền vững dịch vụ môi trường rừng; khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thị trường tín chỉ các-bon ở Việt Nam.

Cần bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có, đặc biệt là các diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, bảo đảm thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 theo cam kết quốc tế tại COP26 về biến đổi khí hậu. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ mới trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Làm tốt công tác an sinh, tạo việc làm bền vững cho người dân khu vực có rừng. Thực hiện hiệu quả hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức hội nghị tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa những nội dung được trình bày và ý kiến thảo luận phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 và tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, cơ chế, chính sách có hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong bối cảnh mới.

12.jpg
11.jpg
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm lâm nghiệp của Lào Cai.
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối