image banner
1800 1260 - 1800 1261
Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lượt xem: 161

Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đóng góp khoảng 70% tổng GRDP của tỉnh, đóng góp hơn 50% tổng thu ngân sách nội địa và tổng vốn đầu tư của tỉnh; giải quyết việc làm cho khoảng 80.000 lao động.

baolaocai_vvn (2).jpg

Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 16.000 doanh nghiệp, trong đó khoảng 70% doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mỗi năm cấp đăng ký mới khoảng 900 doanh nghiệp, tạo việc làm mới cho khoảng 8.000 lao động, đóng góp khoảng 75% tổng GRDP của tỉnh, 60% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn, chiếm 60 - 70% tổng vốn đầu tư của tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều khó khăn.

Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp của tỉnh cho biết, giá thuê đất của tỉnh cao hơn so với các khu công nghiệp có điều kiện so sánh tương tự, hạ tầng trong các khu công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu mở rộng đầu tư, một số sản phẩm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ.

baolaocai_vvn (3).jpg

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng phản ánh hầu hết có quy mô nhỏ và vừa nên không đủ điều kiện tham gia các dự án có quy mô lớn, thiếu việc làm, doanh nghiệp ngày càng khó khăn.

Cũng theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, từ khi dịch Covid-19 xảy ra, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, cùng với đó là những yếu tố chủ quan đã gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng tỉnh sẽ có những giải pháp tháo gỡ, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

baolaocai_vvn (4).jpg

Tại các cuộc gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đều khẳng định vai trò, tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, chương trình nhằm kết nối, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

 

Đó là Đề án số 246 ngày 8/7/2022 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 3911/QĐ-UBND ngày 3/11/2021 về thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng; Quyết định 325/QĐ-UBND ngày 20/2/2023 về thành lập tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai…

baolaocai_vvn (5).jpg

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch 331 ngày 30/9/2022 về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023. Thực hiện 3 nhóm đối tượng: Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ; hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh ghiệp nhỏ và vừa.

baolaocai_vvn (6).jpg

Tỉnh Lào Cai cũng triển khai 11 nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ tiếp cận vốn, tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin tư vấn pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Đối với việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia đấu thầu các công trình xây dựng của tỉnh, tỉnh Lào Cai quán triệt các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định 63 ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Đối với gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

baolaocai_vvn (7).jpg

Thực tế, trên địa bàn tỉnh Lào Cai hằng năm phê duyệt chủ trương đầu tư khoảng 200 dự án, trong đó khoảng 30% các dự án có gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng.

Đối với các dự án quy mô lớn, trong thời gian tới, tỉnh sẽ giao các sở, ngành nghiên cứu tách các hạng mục xây dựng độc lập, có quy mô nhỏ để đưa thành gói thầu độc lập, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp vừa và nhỏ tích cực liên danh, liên kết nâng cao năng lực, đảm bảo đủ điều kiện dự thầu các gói thầu quy mô lớn.

Theo LCĐT

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối