Truy cập nội dung luôn
1800 1260 - 1800 1261

Theo Thỏa thuận Hợp tác toàn diện số 756/TTh ngày 31/08/2012 giữa Bộ Y tế và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT về viễn thông và công nghệ thông tin. VNPT cam kết đồng hành cùng ngành Y tế đặc biệt đối với các hoạt động trọng điểm của ngành như:

  • Cung cấp các dịch vụ hạ tầng viễn thông.
  • Phát triển các sản phẩm CNTT chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Các sản phẩm CNTT của VNPT đã và đang phục vụ cho hàng nghìn cơ sở y tế trên khắp cả nước, đóng góp đáng kể vào công cuộc tin học hóa và nâng cao chất lượng của ngành y tế. Các sản phẩm y tế của chúng tôi được xây dựng hướng tới mục tiêu:

  • Là hạt nhân của mô hình Bệnh viện điện tử. Giúp đơn giản thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng KCB tại các Bệnh viện.
  • Là lời giải cho bài toán quản lý tổng thể bệnh viện với các sản phẩm phục vụ khối chức năng nghiệp vụ, khối điều hành, liên thông kết nối dữ liệu.
  • Là chìa khóa giúp BN tiếp cận với điện tử hóa thông tin khám chữa bệnh cá nhân, giảm thời gian chờ đợi KCB.
  • Là tài nguyên phục vụ cho việc khai thác dữ liệu y tế của các Bộ, Sở, Ngành, …