Truy cập nội dung luôn
Hotline: 18001001 Hotline: 18001001

Lãnh đạo Tập đoàn họp về triển khai tham gia xây dựng Chính phủ điện tử

02-10-2018

Ngày 24/9, tại trụ sở VNPT, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Phạm Đức Long cùng các Phó Tổng Giám đốc: Lương Mạnh Hoàng, Huỳnh Quang Liêm đã dự cuộc họp triển khai Nghị quyết và kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Cùng dự có Ban IT&VAS, Văn phòng Tập đoàn, Tổng Công ty VNPT-VinaPhone, Công ty VNPT-IT.

Đây là cuộc họp quan trọng của Lãnh đạo Tập đoàn - được tổ chức ngay sau phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vừa diễn ra hôm 20/9, với nhiều kết luận chỉ đạo quan trọng từ Chính phủ.

Tại cuộc họp này, các đại biểu đã cùng nghiên cứu, phân tích rõ những điểm đã đạt được, những mặt còn hạn chế cùng những nguyên nhân chủ yếu của việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam thời gian qua còn chậm, còn bất cập và nhiều tồn tại như Chính phủ đã chỉ ra. Các đại biểu cũng đã phân tích kỹ những quan điểm, mục tiêu và giải pháp cần thực hiện - nêu trong Báo cáo về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 mà Văn phòng Chính phủ đã xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV Trần Mạnh Hùng đã nêu rõ định hướng những công việc quan trọng mà Tập đoàn sẽ phải khẩn trương thực hiện trong thời gian tới, để VNPT có thể chủ động nắm bắt cơ hội tham gia sâu vào công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở Việt Nam - xứng tầm với vị thế cũng như phát huy hiệu quả những nỗ lực mà doanh nghiệp đã dày công đầu tư trong suốt thời gian qua.

PV.