Truy cập nội dung luôn
Hotline: 18001001 Hotline: 18001001

Giới thiệu chung

20-08-2018

Công ty Công nghệ Thông tin (tên viết tắt là VNPT - IT): Chính thức thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 3 năm 2018, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển tích hợp các giải pháp ICT phục vụ khách hàng trong và ngoài VNPT, đồng thời vươn ra thị trường quốc tế. VNPT - IT chính là trụ cột sản xuất mới của Tập đoàn VNPT về phần mềm và các ứng dụng CNTT.

Ra đời trong giai đoạn VNPT nói riêng và thế giới nói chung đang chuyển dịch số mạnh mẽ, chúng tôi mang trọng trách trở thành “đòn bẩy” để VNPT có thể bứt phá vượt bậc trong chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2025, chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang dịch vụ viễn thông, CNTT và dịch vụ số.

VNPT-IT quyết tâm đạt mục tiêu đưa VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và Trung tâm số (Digital Hub) tại thị trường khu vực và thế giới. Để làm được điều này, hàng ngàn CBCNV VNPT - IT đang nỗ lực tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ mới với mục tiêu trở thành công ty CNTT hàng đầu Việt Nam, tạo sức mạnh cho VNPT bứt phá mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số và đem lại giá trị thiết thực cho khách hàng. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, các sản phẩm CNTT ra đời bằng bàn tay, khối óc của chính các kỹ sư tài năng VNPT nghiên cứu và phát triển sẽ góp phần cải cách dịch vụ hành chính công, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Đó cũng chính là ý nghĩa nhân văn mà chúng tôi luôn muốn hướng tới bên cạnh mục tiêu SXKD.

Trân trọng.