Truy cập nội dung luôn

1800 1260 - 1800 1261

VNPT sẽ đáp ứng tốt yêu cầu của Bộ Nội vụ trong thực hiện Kế hoạch hợp tác về ứng dụng CNTT giai đoạn 2018 - 2019

02-09-2018

Như tin đã đưa, Tập đoàn và Bộ Nội vụ vừa ký kết Kế hoạch hợp tác về ứng dụng CNTT giai đoạn 2018-2019.

Theo đó, Tập đoàn sẽ tư vấn, hỗ trợ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức; Hỗ trợ giải pháp, xây dựng đề án và triển khai “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã”; Thí điểm hệ thống thẻ công chức điện tử tại Bộ Nội vụ (tích hợp các chức năng thẻ công chức, viên chức, thẻ ra vào Bộ, thẻ ngân hàng, chữ ký số...).

Là một trong những doanh nghiệp VT-CNTT hàng đầu Việt Nam, VNPT có lợi thế sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại với mạng lưới rộng khắp 63 Tỉnh/Thành phố, hệ thống kinh doanh với 7.000 nhân viên kinh doanh và hơn 103.000 điểm kinh doanh trên toàn quốc. Trung tâm dữ liệu IDC của VNPT là một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam đã đạt chứng chỉ quốc tế Up Time Tier III và ISO 27001 đảm bảo nhu cầu lưu trữ và bảo mật dữ liệu cho các cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt, VNPT là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp Viễn thông – Công nghệ thông tin đến các cơ quan Đảng, Chính phủ, Bộ, Ban ngành và cơ quan hành chính tại 63 tỉnh/TP trong cả nước. Theo định hướng phát triển, VNPT sẽ là đơn vị chủ lực trong việc cung cấp giải pháp, xây dựng chính quyền số cũng như đô thị số. tập trung phát triển các sản phầm phần mềm ứng dụng Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, y tế, giáo dục…  để trở thành Hub về CNTT trong khu vực châu Á.

Với những lợi thế này, VNPT cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu ứng dụng viễn thông - công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ, trọng tâm của nội dung hợp tác giữa hai bên. Ý thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của dự án xây dựng “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã” và “Thí điểm hệ thống thẻ công chức điện tử tại Bộ Nội vụ”, VNPT sẽ cử những kỹ sư có kinh nghiệm, giàu nhiệt huyết tham gia triển khai dự án đồng thời chuẩn bị năng lực hạ tầng, mạng lưới đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và thực hiện đúng tiến độ của Bộ Nội vụ đề ra.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ Nội vụ đang quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm văn bản giấy tờ. Việc ký kết Kế hoạch hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2019 với Tập đoàn VNPT thể hiện mong muốn đồng hành, phục vụ và lắng nghe các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc của Bộ Nội vụ.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Huỳnh Quang Liêm cũng cam kết trên cơ sở nền tảng kinh nghiệm và sản phẩm hiện có, ngay sau Lễ ký kết, VNPT sẽ cùng với Bộ Nội vụ lên chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công chức, viên chức tại Bộ Nội vụ; đồng thời chuẩn bị và đề xuất với Bộ những việc làm cụ thể cần triển khai ngay để tích hợp các chức năng thẻ công chức, viên chức, thẻ ra vào Bộ, thẻ ngân hàng, chữ ký số.