Truy cập nội dung luôn
1800 1260 - 1800 1261

VNPT Software đạt chứng nhận "Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013"

19-12-2017

Công ty Phần Mềm VNPT đạt chứng nhận "Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013"


Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2013, thông tin và các hệ thống, quy trình, cán bộ liên quan đều là tài sản của tổ chức. Tất cả các tài sản đều có giá trị quan trọng trong hoạt động của tổ chức và cần được bảo vệ thích hợp. Do thông tin tồn tại và được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau, nên tổ chức phải có các biện pháp bảo vệ phù hợp để hạn chế rủi ro.

VNPT Software đạt chứng nhận "Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013"

 

Đảm bảo an toàn thông tin chính là đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ phần mềm của VNPT Software  đã cung cấp tới khách hàng hiện tại và tương lai.

Tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 có thể áp dụng được cho mọi loại hình tổ chức có nhu cầu bảo vệ thông tin. Việc triển khai Hệ thống ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ giúp tổ chức đạt được các lợi ích sau:

  • Đảm bảo ATTT của tổ chức, đối tác và khách hàng, giúp cho hoạt động của tổ chức luôn thông suốt và an toàn.
  • Giúp nhân viên tuân thủ việc đảm bảo ATTT trong hoạt động nghiệp vụ thường ngày; Các sự cố ATTT do người dùng dây ra sẽ được hạn chế tối đa khi nhân viên được đào tạo, nâng cao nhận thức ATTT.
  • Giúp hoạt động đảm bảo ATTT luôn được duy trì và cải tiến. Các biện pháp kỹ thuật và chính sách tuân thủ được xem xét, đánh giá, đo lường hiệu quả và cập nhật định kỳ.
  • Đảm bảo hoạt động nghiệp vụ của tổ chức không bị gián đoạn bởi các sự cố liên quan đến ATTT.
  • Nâng cao uy tín của tổ chức, tăng sức cạnh tranh, tạo lòng tin với khách hàng, đối tác, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và tăng cơ hội hợp tác quốc tế.

Công ty Phần mềm VNPT