Truy cập nội dung luôn
1800 1260 - 1800 1261

TTKD VNPT TUYÊN QUANG - Quyết tâm trở thành nhà cung cấp giải pháp dịch vụ ICT hàng đầu tại Tỉnh Tuyên Quang

20-11-2017

Trong khi các dịch vụ truyền thống đã bão hòa và có xu hướng giảm, năm 2017, TTKD VNPT Tuyên Quang tích cực đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin (ICT - Information & Communication Technologies) là những sản phẩm, dịch vụ mang tính cách mạng và có tương lai, phù hợp với định hướng Tập đoàn VNPT sẽ tập trung chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống thành nhà cung cấp giải pháp dịch vụ ICT.


Trong khi các dịch vụ truyền thống đã bão hòa và có xu hướng giảm, năm 2017, TTKD VNPT Tuyên Quang tích cực đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin (ICT - Information & Communication Technologies) là những sản phẩm, dịch vụ mang tính cách mạng và có tương lai, phù hợp với định hướng Tập đoàn VNPT sẽ tập trung chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống thành nhà cung cấp giải pháp dịch vụ ICT.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Giám đốc TTKD VNPT  Tuyên Quang phát biểu khai mạc lớp học

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty đối với các dịch vụ Công nghệ thông tin mới, ngày 20/10/2017 TTKD VNPT Tuyên Quang đã tổ chức thành công lớp đào tạo dịch vụ Công nghệ thông tin mới, bao gồm VNPT Check (Giải pháp xác thực hàng hóa), VNPT DMS (Hệ thống quản lý kênh phân phối) và VNPT POS (Phần mềm quản lý cửa hàng chuỗi, cửa hàng bán lẻ) cho gần 50 cán bộ nhân viên đến từ các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Thái Nguyên. Trong bài phát biểu khai mạc lớp đào tạo dịch vụ mới, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Giám đốc TTKD VNPT  Tuyên Quang, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc lựa chọn hướng đi của các dịch vụ Công nghệ thông tin trong thời gian tới. Dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của các giảng viên nội bộ đến từ Ban NCTT và Công ty phần mềm VNPT các học viên đã được lĩnh hội những lợi ích thiết thực từ các phần mềm hữu ích đem lại cho khách hàng. Những phần mềm này sẽ hứa hẹn tạo nên bước đột phá trong việc phát triển khách hàng, tăng trưởng doanh thu trong tương lai.

Đến nay, TTKD VNPT Tuyên Quang đã cung cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VNPT - iOffice), cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và phần mềm một cửa (VNPT - OneGate) tới 100% các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, phần mềm quản lý khám chữa bệnh VNPT-HIS cho 96/141 Trạm y tế xã, phường. Nhìn chung, VNPT cũng chiếm khoảng 70% thị phần IVAN và CA trong toàn tỉnh.

Nguyễn Thế Dương -  Phòng THNS - TTKD VNPT Tuyên Quang