Truy cập nội dung luôn
1800 1260 - 1800 1261

TTKD VNPT-Thanh Hóa: Hội thảo giới thiệu các giải pháp ứng dụng CNTT mới

19-03-2018

Ngày 10/3/2018, tại Thanh Hóa, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Thanh Hóa phối hợp với Công ty VNPT Software tổ chức Hội thảo giới thệu các giải pháp, ứng dụng CNTT mới và trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh triển khai trên địa bàn Thanh Hóa.


Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn kết giữa bên xây dựng các giải pháp (VNPT Software) và bên triển khai, cung cấp các ứng dụng CNTT cho khách hàng (VNPT Thanh Hóa) nhằm triển khai dịch vụ CNTT, đặc biệt là các dịch vụ CNTT hiệu quả, đúng mục tiêu.

Hội thảo giới thiệu triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT mới là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và cần thiết giữa bên xây dựng các giải pháp (VNPT Software) và bên triển khai, cung cấp các ứng dụng CNTT cho khách hàng VNPT Thanh Hóa

Tham dự Hội nghị có Ông Hà Thái Bảo – Giám đốc VNPT Software, Ông Lê Thọ Sỹ - Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT - Thanh Hóa, Lãnh đạo VNPT Thanh Hóa và đại diện các Phòng, đơn vị trực thuộc, các cá nhân có kinh nghiệm cũng như kết quả triển khai tốt cũng được mời dự hội thảo để chia sẻ.

Hội thảo dành nhiều thời gian cho việc giới thiệu giải pháp ứng dụng CNTT mới và trao đổi, thảo luận, tương tác giữa 02 đơn vị

Thực hiện chiến lược VNPT 3.0, trong năm 2017, VNPT địa bàn Thanh Hóa đã dành nguồn lực đáng kể để đẩy mạnh phát triển dịch vụ CNTT cho khách hàng khối chính quyền doanh nghiệp. Kết quả đạt được không chỉ thể hiện ở nguồn Doanh thu dịch vụ CNTT đóng góp vào kết quả chung của VNPT địa bàn mà thông qua việc trển khai các dịch vụ CNTT đã khẳng định uy tín, năng lực của VNPT với khách hàng khối chính quyền địa phương; mở ra lợi thế triển khai các dịch vụ CNTT trong thời gian tiếp theo.

Các đơn vị VNPT Thanh Hóa và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa trao đổi, thảo luận

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2017 cùng chiến lược chuyển hướng kinh doanh dịch vụ CNTT của Tập đoàn, năm 2018 VNPT địa bàn Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm chú trọng và tập trung đẩy mạnh phát triển các dịch vụ CNTT. Hội thảo giới thiệu triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT mới giữa VNPT Thanh Hóa và VNPT Software đã thể hiện rõ điều này.

Tại Hội thảo, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa đã giới thiệu tổng quan kết quả, các kinh nghiệm, các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dịch vụ, ứng dụng CNTT trên địa bàn Tỉnh. Hội thảo dành phần lớn thời gian để VNPT Software chia sẻ, giới thiệu, triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT mới. Các nhóm giải pháp thuộc từng lĩnh vực đưa ra đều nhận được nhiều ý kiến trao đổi đối với đơn vị cung cấp dịch vụ VNPT Software. Những ý kiến thảo luận, chia sẻ là cơ sở để VNPT soft tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mang đến cho thị trường, khách hàng các dịch vụ CNTT tiện ích, vượt trội.

Hội thảo là cơ sở để các dịch vụ CNTT mới sớm được hoàn thiện và phát huy hết tiện ích theo đặc thù của từng ngành, từng lĩnh vực. Đây cũng là tiền đề để VNPT địa bàn Thanh Hóa triển khai các dịch vụ CNTT, đặc biệt là các dịch vụ CNTT mới trong năm 2018 đạt kết quả.

Theo Sức Sống Vinaphone