Truy cập nội dung luôn
1800 1260 - 1800 1261

Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Nam tổ chức đào tạo dịch vụ CNTT mới

21-11-2017

Ngày 23/10, tại Tp.HCM, TTHTBH miền Nam triển khai tổ chức đào tạo dịch vụ CNTT mới cho các TTKD: Long An, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Tp.HCM và Phòng Khách hàng Tổ chức doanh nghiệp trực thuộc Trung tâm.


Ngày 23/10, tại Tp.HCM, Trung tâm hỗ trợ bán hàng (TTHTBH) miền Nam triển khai tổ chức đào tạo dịch vụ CNTT mới cho các TTKD: Long An, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Tp.HCM và Phòng Khách hàng Tổ chức doanh nghiệp trực thuộc Trung tâm.

Lớp học đào tạo dịch vụ CNTT mới tại TP.HCM

Theo đó, nội dung đào tạo tập trung vào: Tính năng, chính sách, qui trình phối hợp triển khai của các dịch vụ VNPT Check, VNPT DMS, VNPT POS (những dịch vụ hiện đang có nhu cầu rất lớn dựa trên khảo sát triển khai bán hàng trực tiếp tại các tỉnh của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông); Trao đổi về kỹ năng tiếp cận thị trường, kỹ năng bán hàng các dịch vụ mới.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm trước khi kết thúc khóa học

Đây là chương trình đào tạo nhằm trang bị kịp thời kiến thức dịch vụ cũng như phương pháp tiếp cận bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong trong kinh doanh dịch vụ CNTT mới, các dịch vụ VNPT Check, VNPT DMS, VNPT POS hiện đang là các dịch vụ mà Tổng Công ty đang chú trọng cho các TTKD VNPT tỉnh, thành.

Thanh Thủy – TTHTBH miền Nam