Truy cập nội dung luôn
1800 1260 - 1800 1261

Tập đoàn VNPT và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hoa Lâm ký kết Thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT và Truyền thông

10-04-2018

Ngày 05 tháng 4 năm 2018, Tập đoàn VNPT và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hoa Lâm vừa chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT và Truyền thông với mục tiêu phát huy tối đa thế mạnh của hai doanh nghiệp, đồng thời huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược nhằm nâng cao hiểu quả hoạt động của mỗi bên. Tham dự buổi lễ có: Ông Phạm Đức Long – Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Ông Hồ Đức Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên, Ông Lương Mạnh Hoàng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Việt Nam – Chủ tịch Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.


 

heo đó, về dịch vụ VT-CNTT, VNPT sẽ cung cấp dịch vụ, giải pháp cho công ty Hoa Lâm bao gồm nhóm các dịch vụ như sau: Các dịch vụ truyền số liệu, Internet; Nhóm dịch vụ GTGT; Nhóm dịch vụ CNTT; Nhóm dịch vụ IDC...Tập đoàn VNPT được ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng VT-CNTT tại các khu do Hoa Lâm làm chủ đầu tư hoặc quản lý theo từng dự án cụ thể.

Công ty Hoa Lâm sẽ ưu tiên sử dụng các phần mềm giải pháp quản trị doanh nghiệp do VNPT phát triển bao gồm các giải pháp: Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP), quản trị khách hàng (CRM), và các giải pháp An ninh, bảo mật, quản trị và phân tích dữ liệu...

Trong lĩnh vực Y tế, hai bên hợp tác cung cấp các gói dịch vụ về chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, VNPT và Hoa Lâm chia sẻ và hỗ trợ qua lại nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ ở hai hệ thống bệnh viện là Bệnh viện quốc tế và Bệnh viện Bưu điện.

Cũng tại lễ ký kết, Lãnh đạo Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông và Ngân hàng Vietbank của Hoa Lâm cũng ký thỏa thuận hợp tác trong vòng 5 năm (2018 - 2023). Hai bên sẽ thiết lập hệ thống hạ tầng mạng VT-CNTT, các dịch vụ nội dung số, tiếp thị số trên nền tảng Internet và di động của VNPT. Tập đoàn Hoa Lâm hợp tác với VNPT triển khai cung cấp các dịch vụ nền tảng thanh toán điện tử của VNPT cho các tổ chức tín dụng của Tập đoàn Hoa Lâm.

Lãnh đạo Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông và Ngân hàng Vietbank của Hoa Lâm cũng ký thỏa thuận hợp tác trong vòng 5 năm (2018 - 2023)

Trong thời gian vừa qua, Vietbank đã và đang triển khai sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ do VinaPhone cung cấp như: Dịch vụ truyền dẫn, Hóa đơn điện tử, Dịch vụ chứng thực điện tử VNPT-CA, tích hợp VNPT-CA vào các ứng dụng Homebanking, mobibanking và các giao dịch trực tuyến; Thực hiện tích hợp VNPT-CA vào các ứng dụng Homebanking, mobibanking, Dịch vụ máy chủ, trung tâm dữ liệu- IDC….

Theo Sức Sống Vinaphone