Truy cập nội dung luôn
1800 1260 - 1800 1261

ĐÀO TẠO DỊCH VỤ CNTT MỚI CHO CÁC AM TTKD VNPT CAO BẰNG, BẮC KẠN, LẠNG SƠN

20-11-2017

Để trang bị kịp thời kiến thức dịch vụ cũng như phương pháp tiếp cận bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ CNTT mới. Ngày 16/10/2017, Ban NCTT & PTDV - Tổng Công ty đã kết hợp với Ban Khách hàng TC-DN triển khai tổ chức đào tạo trực tiếp dịch vụ CNTT mới cho các AM thuộc TTKD VNPT Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.


Để trang bị kịp thời kiến thức dịch vụ cũng như phương pháp tiếp cận bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ CNTT mới. Ngày 16/10/2017, Ban NCTT & PTDV - Tổng Công ty đã kết hợp với Ban Khách hàng TC-DN triển khai tổ chức đào tạo trực tiếp dịch vụ CNTT mới cho các AM thuộc TTKD VNPT Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Chương trình đào tạo được tổ chức tập trung tại TTKD VNPT Cao Bằng. Tham gia lớp đào tạo ước có khoảng 50 các anh chị là AM tại Phòng Khách hàng doanh nghiệp, AM phụ trách dịch vụ CNTT một số Phòng bán hàng tại ba TTKD Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Bà Lê Vân Anh - Giám đốc TTKD VNPT Cao Bằng phát biểu khai mạc lớp học

Giảng viên nội bộ đến từ Ban NCTT & PTDV, Công ty Phần mềm VNPT Soft đã giới thiệu chi tiết về dịch vụ VNPT Check, VNPT DMS, VNPT POS, các khách hàng đang sử dụng dịch vụ và định hướng phương pháp tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng, quy trình phối hợp cung cấp dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu.

Anh Nguyễn Thành Công - VNPT Software - Giảng viên nội bộ giới thiệu dịch vụ VNPT Check

Ngoài ra các anh chị AM tại tại ba tỉnh còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai tiếp cận khách hàng, xử lý các tình huống trong việc phát triển các dịch vụ CNTT cho khách hàng tại đơn vị mình.

AM đến từ các đơn vị thuộc TTKD VNPT Cao Bằng, Bắc Kạn,  Lạng Sơn tham gia đào tạo.

Buổi đào tạo không chỉ là lớp học kiến thức về dịch vụ CNTT mới mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về đối tượng khách hàng, kinh nghiệm phát triển dịch vụ, thông tin về đối thủ. Các anh chị học viên mong muốn sẽ có nhiều lớp học thực tiễn như trên sẽ được Tổng công ty tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

  Đào Ánh Nguyệt - TP Điều hành Nghiệp vụ

TTKD VNPT – Cao Bằng